add南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
学院名称 专业方向 备注
教育科学学院 040108职业技术教育学  
045117科学与技术教育  
078401教育技术学  
045114现代教育技术  
化学与材料科学学院 070301无机化学  
070302分析化学  
070303有机化学  
070304物理化学  
070305高分子化学与物理  
081704应用化学  
085216化学工程  
生命科学学院 071001植物学  
071002动物学  
071003生理学  
071004水生生物学  
071005微生物学  
071008发育生物学  
071009细胞生物学  
071010生物化学与分子生物学  
071020生物技术  
090801水产养殖  
095108渔业