add南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:

南京师范大学音乐学院院系信息如下:
地址:
南京市鼓楼区宁海路122号音乐大楼
联系电话:
办公室:83598093                    社会培养、继续教育:83598703              教务办:83598857
研究生办公室:83598231       分团委(学生工作):83598782              科研办:83598977